Človeštvo se vse bolj zaveda pereče problematike odpadne plastične embalaže, nekatere izdelke iz te snovi bomo v kratkem povsem opustili, Slovenke in Slovenci pa še vedno letno porabimo neverjetnih 15 milijonov naravi in zdravju neprijaznih nagrobnih sveč. Največji delež predstavljajo klasične parafinske sveče izdelane iz PVC-ja (oboje pridobljeno iz neobnovljivega surovinskega vira - nafte), ki imajo neugodne toksične vplive na okolje. Sledijo jim elektronske sveče, ki vsebujejo na naravo izjemno nevarne baterije ter ostale elektronske komponente.

Kljub temu, da se pojavljajo alternative obstoječim nagrobnim svečam, potrošniki nismo v dovoljšnji meri seznanjeni z okoljskimi obremenitvami posameznih vrst sveč iz različnih materialov: PVC-polivinil klorid, PP - polipropilen, PET - polietilen tereftelat, ELEC - elektronika, GL - steklo, PAP - papir. Tako je potrošnikom težko izbrati nagrobne sveče z najmanjšim vplivom na okolje. V socialnem podjetju BOLJE si želimo, da po okolju najbolj prijaznih naravnih dišečih svečah iz odpadnega olja Oilright , izdelamo še povsem lokalno nagrobno svečo, pri kateri bomo parafin nadomestili s 100% naravnim voskom iz zbranega odpadnega jedilnega olja, plastiko pa z najčistejšim steklom Steklarne Hrastnik. Pri zasnovi naše ideje smo upoštevali še, da sveča ohrani lepo goreč naraven plamen, enako uporabniško izkušnjo za primerljivo ceno ter da bo njeno obremenjevanje okolja skoraj nično.

Alternative obstoječim nagrobnim svečam, ki bi hkrati ponujale lepo goreč naraven plamen, zagotavljale enako uporabniško izkušnjo za primerljivo ceno ter ne bi obremenjevale okolja, do tega trenutka še ni bilo.